Про Нас

ІНСТИТУТ ДОСЛІДЖЕННЯ СУСПІЛЬСТВА ТА МЕДІА «ISoM»  - це незалежна дослідницька організація, яка займається вивченням українського суспільства та медіа, їхнього взаємовпливу та проблем розвитку. Через дослідницьку діяльність, вироблення рішень прикладних проблем та рекомендацій, метою нашої організації є сприяння розвитку громадянського суспільства, свободи слова, вільного функціонування засобів масової інформації, що забезпечує зміцнення демократії, верховенство права, ефективне врядування в Україні.

Основними напрямами діяльності Організації є:

  1. Аналіз стану суспільства та його соціальних інститутів, моніторинг соціальних змін.
  2. Проведення соціологічних та медійних досліджень, публікація результатів, інформування громадськості щодо результатів досліджень.
  3. Участь в розробці концепцій, програм, планів розвитку медійних та наукових, дослідницьких організацій, розвитку громадянського суспільства в Україні.
  4. Налагодження діалогу між засобами масової інформації, експертним середовищем, представниками естеблішменту та суспільством.
  5. Підтримка державних інституцій та органів місцевого самоврядування в формулюванні ефективного ухвалення рішень та врядування.
  6. Підвищення медіаграмотності українського суспільства, розповсюдження знань щодо принципів та стандартів функціонування незалежних мас медіа та сприяння впровадженні цих стандартів в українському суспільстві.
  7. Дослідження стану, проблем та тенденцій медіа-середовища в Україні, інформування широкого загалу, експертного середовища та представників державного управління про результати релевантних досліджень.
  8. Проведення тренінгів, семінарів, майстер-класів для державних або приватних медійних, дослідницьких, наукових, експертних організацій, з метою впровадження у роботу таких організацій принципів розвитку громадянського та демократизації українського суспільства.
  9. Участь у соціальних та рекламних іміджевих кампаніях із просування демократичних цінностей, ідей громадянського суспільства та позитивного іміджу України у світі.

Зацікавлені інститути, громадські організації, політичні сили та рухи, а також вчені запрошуються до співпраці та спільного пошуку актуальних проблем існування та співіснування суспільства та медіа.

Директор Інституту соціальних та медіа досліджень - доктор соціологічних наук Олександр Шульга.